ประชาสัมพันธ์

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์  โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์ จะสอบราคาเพื่อซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน  ๑ รายการ  ระหว่างวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ตามเอกสาร ดาวน์โหลดดังนี้ [wpdm_file id=139]

Related posts

Leave a Comment