ประชาสัมพันธ์

สอบราคาซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ

สอบราคาซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ  โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์ จะสอบราคาเพื่อซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกร์ทางพยาธิ จำนวน  ๑๓ รายการ  ระหว่างวันที่  15  มกราคม  2558  ถึงวันที่  29   มกราคม 2558  ตามเอกสาร ดาวน์โหลดดังนี้[wpdm_file id=140]

Related posts

Leave a Comment