Category Archives: ประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามความพึงใจ กำลงพล รพ.ค่ายธนะรัชต์ 2557 (Emo-Meter)

แบบสอบถามความพึงใจ กำลงพล รพ.ค่ายธนะรัชต์ 2557 (Emo-Meter)

รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยการพยาบาล

รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยการพยาบาล   ขยายเวลารับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล ถึง 15 ก.ย.57 เวลาสอบ 17 ก.ย. 57

ประชุมสายแพทย์ 30 มิ.ย 2557

ประชุมสายแพทย์  30 มิ.ย 2557  ณ. ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

พบปะสังสรรค์กำลังพล รพ.ค่ายธนะรัชต์

วันที่ 21 -3-2557  รพ. ค่ายธนะรัชต์ ได้มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กำลังพล รพ.ค่ายธนะรัชต์  

อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน BLS’ 57

อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน BLS’ 57 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  13-20  มีนาคม   2557