Category Archives: ประชาสัมพันธ์

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระหว่าง วันที่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

สอบราคาซื้อน้ายาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ

สอบราคาซื้อน้ายาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ  ในระหว่างวันที่ 20 ต.ค.  ถึง  3  พ.ย.  2557 

รับสมัครบุคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักกายภาพบำบัด

รับสมัครบุคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักกายภาพบำบัด  รพ.ค่ายธนะรัชต์  จำนวน ๑  อัตรา 

สอบราคา ซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ

สอบราคา ซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ    ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 20 ตุลาคม 2557

ประกาศผลการสอบตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศผลการสอบตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยการพยาบาล