Category Archives: ประชาสัมพันธ์

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557  

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ  ในระหว่างวันที่  ๒๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระหว่าง วันที่ ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

สอบราคาซื้อน้ายาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ

สอบราคาซื้อน้ายาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ  ในระหว่างวันที่ 20 ต.ค.  ถึง  3  พ.ย.  2557 

รับสมัครบุคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักกายภาพบำบัด

รับสมัครบุคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักกายภาพบำบัด  รพ.ค่ายธนะรัชต์  จำนวน ๑  อัตรา