Category Archives: ประชาสัมพันธ์

สอบราคาซื้อ สป.ถาวร สาย พ.

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อซื้อสป.ถาวร สาย พ. จำนวน ๑ รายการ ระหว่างวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกส่งกำลังและบริการ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่ 

 

รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์/พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยการพยาบาล 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา

พนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

สอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน๘ รายการ

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๘ รายการ ระหว่างวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกส่งกำลังและบริการ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่

 

 

ประกาศสอบพนักงานราชการ 2559

รับสมัครบุคคลพลเรือนและลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๔ อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล เพศหญิง จำนวน ๓ อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เสมียน) เพชชาย/หญิง จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวโหลด คลิก  –>

สอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๑๑ รายการ

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๑๑ รายการ ระหว่างวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกส่งกำลังและบริการ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

รายละเอียด ดาวโหลดที่นี่