Category Archives: ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยการพยาบาล

รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยการพยาบาล  

ประชุมสายแพทย์ 30 มิ.ย 2557

ประชุมสายแพทย์  30 มิ.ย 2557  ณ. ห้องประชุม 1  โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

พบปะสังสรรค์กำลังพล รพ.ค่ายธนะรัชต์

วันที่ 21 -3-2557  รพ. ค่ายธนะรัชต์ ได้มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กำลังพล รพ.ค่ายธนะรัชต์  

อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน BLS’ 57

อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน BLS’ 57 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  13-20  มีนาคม   2557

กิจกรรม “สู่อ้อมกอดเราชาว รพ.ค่าย ฯ “

กิจกกรม ” สู่อ้อมกอดเราชาวโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  ”   ร่วมต้อนรับ น้องใหม่ หรือ เจ้าหน้าที่บุคลากรใหม่  ที่เริ่มเข้าทำงานตั้งแต่ ม.ค. 56 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข