Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ รพ.ค่ายธนะรัชต์

ประกาศ    ผลสอบตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล และพนักงานบริการ  ปฏิบัติหน้าที่เวชสถิติ
และเจ้าหน้าที่ธุรการประจำหอผู้ป่วย   

 

สอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๑๒ รายการ

รายระเอียด คลิก  

  รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา และพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา  รวม ๓ อัตรา

  รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร 

  สอบราคาซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ

  สอบราคาซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ  โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์ จะสอบราคาเพื่อซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกร์ทางพยาธิ จำนวน  ๑๓ รายการ  ระหว่างวันที่  15  มกราคม  2558  ถึงวันที่  29   มกราคม 2558  ตามเอกสาร ดาวน์โหลดดังนี้

  สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์

  สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์  โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์ จะสอบราคาเพื่อซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน  ๑ รายการ  ระหว่างวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ตามเอกสาร ดาวน์โหลดดังนี้