Category Archives: ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก

S__2506759

รพ.ค่ายธนะรัชต์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา และ พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่แผนกพยาธิวิทยา 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้-22 กพ.60 สอบ 23 กพ.60

ส่งเอกสารที่ : ร.อ.สราวุฒิ ตันตรา
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 ม.3 ต.เขาน้อย .ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

สอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ14มิ.ย.-29มิ.ย.60
124.2 KiB
4 Downloads
Details
ประกาศโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์พยาบาลและ NA60
ประกาศโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์พยาบาลและ NA60
ประกาศโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์พยาบลและ NA60.rar
161.2 KiB
28 Downloads
Details
1 2 3 10

ประกาศผลสอบนักกายภาพบำบัด

14883451_1306989005999824_1731747607002048896_o

 ๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

IMG_7721      

   วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้วนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง และได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 7-25 ตุลาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ [wpdm_file id=193]

ดาวน์โหลดใบสมัคร [wpdm_file id=194]

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ร.อ.สราวุฒิ ตันตรา รพ.ค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160