Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยการพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยการพยาบาล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล                      จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล    จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สอบราคาซื้อ สป.ถาวร สาย พ.

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อซื้อสป.ถาวร สาย พ. จำนวน ๑ รายการ ระหว่างวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกส่งกำลังและบริการ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่