Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยการพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยการพยาบาล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล                      จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล    จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สอบราคาซื้อ สป.ถาวร สาย พ.

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อซื้อสป.ถาวร สาย พ. จำนวน ๑ รายการ ระหว่างวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกส่งกำลังและบริการ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่ 

 

รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์/พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยการพยาบาล 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา

พนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่