ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA

Read More
ประกวดราคาจัดซื้อ ประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร รพ.ค่ายธนะรัชต์ จำนวน 1 งาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร รพ.ค่ายธนะรัชต์ จำนวน 1 งาน

Read More
ประกวดราคาจัดซื้อ ประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก

ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก

Read More