Category Archives: ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ

ชื่อโครงการ : ซื้อรถยนต์พยาบาลแบบที่ ๕ พร้อมอุปกรณ์สาย พ. เพิ่มเติม

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบใช้ก๊าซ ๓ ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบใช้ก๊าซ ๓ ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

images

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ

ชื่อโครงการ : ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

images

 

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ

ชื่อโครงการ : ซื้อเครื่องดมยาสลบแบบใช้แก๊ส ๓ ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ดาวน์โหลด (1)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ

ชื่อโครงการ : ซื้อรถยนต์พยาบาล แบบที่ ๕ พร้อมอุปกรณ์ สาย พ. เพิ่มเติม

images