กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย ประกวดราคาจัดซื้อ

แผนจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ชนิดยึดติดกับเพดาน

แผนจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ชนิดยึดติดกับเพดาน

Read More
กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ แบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ แบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

Read More
ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกวดราคาซื้อคเรื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน

ประกวดราคาซื้อคเรื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน  .

Read More