การจัดการองค์ความรู้(KM)

Picture1

กำลังดำเนินการปรับปรุง

Picture6

Picture12    เอกสารคุณภาพ                        5การบริหารความเสี่ยง RMC       3   HA               

06ดาวน์โหลดเอกสารอบรม                05ดาวน์โหลดเอกสารอบรม       72 สารคุณภาพ        
                 ภายใน รพ.                                                     ภายนอกรพ.
                                                                          
This displays when logged out

————————————————————————————————————————————————————————–

Picture7

66แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ในรพ.       67ความรู้ด้านคลินิก             68การบริหารจัดการ                     

                                                     

————————————————————————————————————————————————————————–

Picture11Picture20วิสัยทัศน์                                       Picture21เข็มมุ่ง                         Picture22พันธกิจ

 Picture23          Picture13ความรู้มาตรฐาน HA     Picture14ความรู้ความปลอดภัย                                                                     และ TQAเพื่อพัฒนาองค์กร – QIC     ด้านสิ่งแวดล้อมESC & อาชีวอนามัย                                                                                                                                                    

————————————————————————————————————————————————————————–

Picture10691.ความรู้ทางทหาร                                702.ระเบียบ คำสั่ง ที่ควรรู้             713.ธรรมเนียมทหาร    

————————————————————————————————————————————————————————–