ระเบียบ คำสั่ง ที่ควรรู้

Picture18

 

 

 

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560                                                                          Date  added: 24/01/2019 13:56 File size: 113.9 KB

Capture001

16024_ระเบียบ-ทบ.-ว่าด้วย-การรักษาความมั่นคงฯ-ระบบสาระสนเทศ-ฉบับ-2-พ.ศ.-2560                                                    Date  added: 24/01/2019 13:58 File size: 1.7 MB

Capture001