การตรวจประเมินการปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ทหารประจำปี 2557

การตรวจประเมินการปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ทหารประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2556 ณ โณงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ More »

รพ.ค่ายธนะรัชต์ และสหวิชาชีพร่วมกับชมรมแม่บ้านศูนย์การทหารราบ

รพ.ค่ายธนะรัชต์ โดย พ.อ. วรวุฒิ สมิติษเฐียร และสหวิชาชีพร่วมกับชมรมแม่บ้านศูนย์การทหารราบ นำทีมโดยคุณพรรณี คุลี เข้าเยี่ยมติดตามอาการ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวของกำลังพลที่มี บุตรผู้มีความต้องการพิเศษ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 More »

โครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัว

ได้เชิญ ร.ต. แก้ว พงษ์ประยูร เพื่อใส่ครอบรากฟันเทียม ที่ ร.พ. ค่ายธนะรัชต์และช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ More »

พิธีส่งมอบหน้าที่ ผอ.โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

รพ. ค่ายธนะรัชต์ ได้จัดพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ผอ.โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นเกียรติให้กับ ผอ.โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ท่านเก่า (พ.อ.เกษม ภิญโญชนม์ ) และท่านใหม่ (พ.อ.วรวุฒิ สมิติษเฐียร) และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักหมู่คณะและความสามัคคีของกำลังพลในหน่วย More »

กิจกรรมวันล้างมือโลก

กิจกรรมวันล้างมือโลก ณ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ More »

กิจกรรมครอบครัวต้นไม้

น้อมเกล้าถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ More »

กิจกรรมอบรม พยาบาล ACLS ประจำปี 2556

กิจกรรมอบรม พยาบาล ACLS ประจำปี 2556 More »

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงพยาบลค่ายธนะรัชต์ More »

รพ.ค่ายธนะรัชต์ร่วมพิธีตักบาตร และ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ฯ

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 5 ธ.ค. 2556 เวลา 7.00 น ณ ตลาดล่าง ค่ายธนะรัชต์ และ ในเวลา 19.00 น. ได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามบิน ค่ายธนะรัชต์ More »

 

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค.-16ก.ย.2559

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประกาศผลสอบพนักงานช่วยการพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

สอบราคาซื้อ สป.ถาวร สาย พ. 29 ส.ค.59 – 12 ก.ย.59

ประกาศโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์สอบราคาเพื่อซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย) จำนวน 1 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึง 12 กันยายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

สอบราคาซื้อ สป.ถาวร สาย พ.

ประกาศโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์สอบราคาเพื่อซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์) จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

ประกาศโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์เปิดสอบพนักงานช่วยการพยาบาล

เปิดสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ๔  อัตรา

รับสมัครถึง 23 ส.ค. 59  สอบพุธที่ 24 ส.ค.59

(จบหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล 6 เดือน)

 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่