ประกาศรับสมัครงาน

รพ.ค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 8 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (26/10/64)NN

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่แผนกรังสีกรรม (เพศชาย) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (2/8/64)

ประกาศผลการสอบบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (2/6/64)

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ช/ญ) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (18/5/64)

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก   (2/4/63)

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานจ้างพนักงานฝึกงานแผนกตรวจ  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก  (20/3/63)

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับตำแหน่งพนักงานเทคนิคการแพทย์และช่างล้างแอร์  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นเกียรติแก่ครูประจำปี 2550  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

แพทย์พยาบาล  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประกาศผลการสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับพนักงานประจำปี 2550   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อตรวจสอบเป็นลูกจ้างจำนวน ๗ ตำแหน่ง ๘ อัตรา  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ชม. - เมนุย       กม

 

BMI เมนู        HSCs เมนู