ตารางแพทย์ตรวจ

s1 s2

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน จัดโครงการให้ความรู้โรคเอดส์ ณ หน่วย ศร.พัน.1

                   เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.61  11.00 น ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน   จัดโครงการให้ความรู้โรคเอดส์ แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ณหน่วย ศร.พัน.1 

timeline_20180605_181358

Picture 1 of 8

ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือน เพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือน เพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

รายละเอียดคลิก ดาวน์โหลด (1)

 

รู้หรือไม่? ไข้มาลาเรียหรือไข้จับสั่น มียุงก้นปล่องตัวเมียเป็นพาหนะ

info4

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ร่วมรณรงค์และให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ณ opd

 

33207364_1952452645065595_4704907154010669056_o

วันที่ 24 พ.ค. 61  ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ร่วมรณรงค์และให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่ผู้มารับบริการ ณ opd

หลัก 5 ป.ปราบยุงลาย ไปใช้ คือ
ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
ป.ที่ 3ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ
ป.ที่ 4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง
ป.ที่ 5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย จะช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกได้

 

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศน์หน่วยฝึกทหารใหม่

33432192_1910874732277912_1483014115243851776_n

วันที่ 22 พ.ค. 61  งานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศก์หน่วย ศสร. หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 ,2, พัน.บริการ 4 กองร้อย และ กรม นร.ฝึกฝึกฯที่ 7 และ 8