ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ 

ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมปรับปรุงระบบเรียกพยาบาลฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาล ของ รพ.ค่ายธนะรัชต์

ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมปรับปรุงระบบเรียกพยาบาลฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาล ของ รพ.ค่ายธนะรัชต์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงตึกแล็บและเอกซเรย์ และตึกอำนวยการ โอ.พี.ดี.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงตึกแล็บและเอกซเรย์ หมายเลข ๘๓๗/๑๕ และตึกอำนวยการ (โอ.พี.ดี) หมายเลข ๘๓๑/๑๕ ของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 

 

[slide-Anything id = ‘2265’]

 

ประกาศรับสมัครงาน

โรงพยาบาลความค่ายโรงธนะรัชต์รับสมัครงานบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งสมัครพนักงานบริการปฏิบัติหน้าที่แผนกเภสัชกรรม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก NN (20/3/63)

โรงพยาบาลค่าย ธ นะรัชต์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับทราบเป็นพนักงานชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์และช่างล้างแอร์  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลค่าย ธ นะรัชต์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2550  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

แพทย์พยาบาล  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประกาศผลการสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลค่าย ธ นะรัชต์  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลค่าย ธ นะรัชต์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับทราบเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2550   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลค่าย ธ นะรัชต์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อตรวจสอบค่าแรงเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๗ ตำแหน่ง ๘ อัตรา  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

HRMS-Menui       กมเมนู

 

BMI เมนู        HSCs เมนู