พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ ระหว่าง พอ.วรวุฒ์ สมิติษเฐียร กับ พ.อ.ชูชาติ พลบุรี More »

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ ระหว่าง พอ.วรวุฒ์ สมิติษเฐียร กับ พ.อ.ชูชาติ พลบุรี More »

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ ระหว่าง พอ.วรวุฒ์ สมิติษเฐียร กับ พ.อ.ชูชาติ พลบุรี More »

ข้าราชการและบุคลากร รพ.ค่ายธนะรัชต์ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

More »

ข้าราชการและบุคลากร รพ.ค่ายธนะรัชต์ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

More »

ข้าราชการและบุคลากร รพ.ค่ายธนะรัชต์ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

More »

โครงการ Basic life Support การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

More »

 

ตารางแพทย์ตรวจ

s1 s2

โครงการ Basic life support การช่วยชีวิตเบื้องต้น

โครงการ Basic life support การช่วยชีวิตเบื้องต้น 

ในวันที่ 20- 21 ก.พ.61 รพ.ค่ายธนะรัชต์ ได้จัดอบรมโครงการ Basic life support การช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR&ECC ให้แก่บุคลากรภายในรพ.ค่ายธนะรัชต์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
1519268496980

บริการสมัครจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเคลื่อนที่


Picture1

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

134

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

รับสมัครเทคนิค

ดาวน์โหลดใบสมัคร

กลุ่มไลน์ช่องทางการสื่อสารสำหรับผู้ป่วย4กลุ่มโรคสำคัญ

Picture1