เข็มมุ่ง

 

timeline_20170904_092239

เข็มมุ่งของ รพ.ค่ายธนะรัชต์ 
1. บูรณาการการรักษาผู้ป่วยเจ็บจากความร้อน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวาน
3. ลูกรอด แม่ปลอดภัย                                                                                                                                                                                                  4. ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมของกองทัพบก

บูรณาการ หมายถึง มุ่งเน้นป้องกันโรคตามบริบทกลุ่มทหารใหม่และหลักสูตรจู่โจม โดยเน้นส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้แก่นายทหาร นายสิบ นายสิบเสนารักษ์ พลทหารในชุมชน/ศูนย์ฝึกที่รับผิดชอบ เพื่อการปฏิบัติตัว/ฝึกที่เหมาะสม ถูกต้อง รวมทั้งสามารถดูแลรักษาเบื้องต้น (ปฐมพยาบาล)ได้ในพื้นที่ มีการดูแลรักษาและฟื้นฟูที่ รพ. อย่างมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน ผลเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อน/อัตราการตาย และคุณภาพชีวิตที่ดี

ใส่ความเห็น