ศัลยกรรม

Untitled-2

 

ศัล1                    ศัล2

 

ศัลอันนี้

 

ตารางศัล