ประกาศรับสมัครงาน

new8_e0ระกาศโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์พยาบาลและ NA วันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

 Download

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานบริการ วันที่ ๑๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download