ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ images

ประกาศโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ อัตรา  images