ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงาน FULL TIME / PART TIME nnดาวน์โหลด (2)

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  nn ดาวน์โหลด (2)

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด (2)

ประกาศผลการสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ images

ประกาศโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ อัตรา  images