ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

NNดาวน์โหลด (2) (20/3/63)

รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ดาวน์โหลด (2)

รับสมัครพนักงาน FULL TIME / PART TIME ดาวน์โหลด (2)

โรงพยาบาลค่าย ธ นะรัชต์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกจ้างชั่วคราว   ดาวน์โหลด (2)

โรงพยาบาลค่าย ธ นะรัชต์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อตรวจสอบค่าแรงเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด (2)

ประกาศผลการสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลค่าย ธ นะรัชต์ ภาพ

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือพนักงานชั่วคราว  ภาพ