กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

สอบราคาซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ

สอบราคาซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกรณ์ทางพยาธิ  โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์ จะสอบราคาเพื่อซื้อน้ำยาและสิ่งอุปกร์ทางพยาธิ จำนวน  ๙  รายการ  ระหว่างวันที่  12  มกราคม  2558  ถึงวันที่  26  มกราคม 2558  ตามเอกสาร ดาวน์โหลดดังนี้[wpdm_file id=138]

Related posts

Leave a Comment