กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตารฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตราฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   ณ.  โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ เมื่อ  วันที่  8  มกราคม  2557

 

 

 

Related posts

Leave a Comment