ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สอบราคา สป. ถาวร สาย พ.

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์ จะสอบราคาเพื่อซื้อ สป. ถาวร สาย พ. จำนวน ๑ รายการ  ระหว่างวันที่  ๑  กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  รายละเอียด คลิิก Download [wpdm_file id=153]

Related posts

Leave a Comment