เรื่อง สอบถามราคาซื้อน้ำยาและเวชภัญฑ์ทางพยาธิ

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๑๒ รายการ ระหว่างวันที่  ๒  กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  รายละเอียด คลิิก Download [wpdm_file id=152]

ใส่ความเห็น