กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย ประชาสัมพันธ์

พบปะสังสรรค์กำลังพล รพ.ค่ายธนะรัชต์

วันที่ 21 -3-2557  รพ. ค่ายธนะรัชต์ ได้มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กำลังพล รพ.ค่ายธนะรัชต์  

Related posts

Leave a Comment