กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

การทำลายแฟ้มเวชระเบียน ผู้ป่วยใน

การทำลายแฟ้มเวชระเบียน ผู้ป่วยใน ที่มีอายุจัดเก็บเกิน  10  ปี  ก่อน พ.ศ 2547 [wpdm_file id=86]

Related posts

Leave a Comment