กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

กิจกรรมอบรม พยาบาล ACLS ประจำปี 2556

IMG_3916_resize

 

กิจกรรมอบรมพยาบาล ACLS ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 2 -3  ธีนวาคม  2556  ณ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

Related posts

Leave a Comment