กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

IMG2

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  ณ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

Related posts

Leave a Comment