กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

การตรวจประเมินการปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ทหารประจำปี 2557

IMG_3334_resize

การตรวจประเมินการปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ทหารประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27  พ.ย.  2556   ณ โณงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

 

Related posts

Leave a Comment