กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

IMgnew

เนื่องด้วย วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกหลานข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถตรวจรักษาฟัน เช่น อุดฟัน – ขัดหินปูน ฯ ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ณ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ห้องทันตกรรม

Related posts

Leave a Comment