กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

พิธีส่งมอบหน้าที่ ผอ.โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

IMG_0481_resizeรพ. ค่ายธนะรัชต์ ได้จัดพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ผอ.โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นเกียรติให้กับ ผอ.โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ท่านเก่า (พ.อ.เกษม  ภิญโญชนม์ ) และท่านใหม่ (พ.อ.วรวุฒิ สมิติษเฐียร) และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักหมู่คณะและความสามัคคีของกำลังพลในหน่วย

Related posts

Leave a Comment