กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

โครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

IMG_0776_resize

ได้เชิญ ร.ต. แก้ว  พงษ์ประยูร เพื่อใส่ครอบรากฟันเทียม ที่ ร.พ. ค่ายธนะรัชต์และช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2556

Related posts

Leave a Comment