Tag Archives: โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศน์หน่วยฝึกทหารใหม่

33432192_1910874732277912_1483014115243851776_n

วันที่ 22 พ.ค. 61  งานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศก์หน่วย ศสร. หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 ,2, พัน.บริการ 4 กองร้อย และ กรม นร.ฝึกฝึกฯที่ 7 และ 8

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกนิเทศก์โรคลมร้อน และให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์

316492

วันพุธที่ 23 พ.ค.61 ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรนมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกนิเทศก์โรคลมร้อน และให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ให้แก่ รร.นส.ทบ,ศร.พัน 1 และ ศร.พัน 2

 

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

134

ดาวน์โหลดใบสมัคร