กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกนิเทศก์โรคลมร้อน และให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์

316492

วันพุธที่ 23 พ.ค.61 ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรนมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกนิเทศก์โรคลมร้อน และให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ให้แก่ รร.นส.ทบ,ศร.พัน 1 และ ศร.พัน 2

 

Related posts

Leave a Comment