กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

สอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ ๑๙ รายการ

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๑๙ รายการ ระหว่างวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

รายละเอียด  คลิิก Download

[wpdm_file id=169]

Related posts

Leave a Comment