กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

สอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ ๙ รายการ

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน ๙ รายการ ระหว่างวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

รายละเอียด คลิิก Download

[wpdm_file id=168]

Related posts

Leave a Comment