กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ถึง 26 พฤศจิกายน 2557   [wpdm_file id=135]

Related posts

Leave a Comment