ประชาสัมพันธ์

สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557  [wpdm_file id=134]

Related posts

Leave a Comment