กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

พิธีคล้ายวันสถาปนา รพ.ค่ายธนะรัชต์ ครบรอบปีที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๕๖

พิธีคล้ายวันสถาปนา รพ.ค่ายธนะรัชต์  ครบรอบปีที่  ๔๕  ประจำปี ๒๕๕๖   เวลา 06.50 น.  พิธีบวงสรวงสักการะ อนุสรณ์สถาน ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์   และเวลา 08.00 น. พิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1

Related posts

Leave a Comment