กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

โครงการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

โครงการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในการรักษาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  วันที่ 24/12/2556

 

Related posts

Leave a Comment