กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในเด็ก

img_0020

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในเด็ก เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 56  และ ชุมชนค่ายธนะรัชต์ไร้เด็กอ้วน

ชุมชนค่ายธนะรัชต์ไร้เด็กอ้วน

Related posts

One Thought to “โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในเด็ก”

  1. นางสาวธนัชปรินทร์ ภู่ทับทิม

    น่ารัก

Leave a Comment