กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ต้อนรับขบวนเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี เสด็จประทับ ณ วังไกลกังวล

IMG54

ต้อนรับขบวนเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี เสด็จประทับ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

Related posts

Leave a Comment