23116790_1697457793619608_1776862082604800409_o
กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ชุดแพทย์เคลื่อนที่เผชิญเหตุภัยพิบัติ (M-Mert)

     

 

       รพ.ค่ายธนะรัชต์ทำการซักซ้อม ชุดแพทย์เคลื่อนที่เผชิญเหตุภัยพิบัติ (M-Mert)นำโดย พ.อ.นภดล ทวีไทย ผช.ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ หัวหน้าชุด นำทีม Mertเตรียมออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อุทกภัย ณ จว.เพชรบุรี โดยเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับการประสาน

ชุดแพทย์เคลื่อนที่เผชิญเหตุภัยพิบัติ (M-Mert)

Picture 1 of 10

รพ.ค่ายธนะรัชต์ทำการซักซ้อม ชุดแพทย์เคลื่อนที่เผชิญเหตุภัยพิบัติ (M-Mert)นำโดย พ.อ.นภดล ทวีไทย ผช.ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ หัวหน้าชุด นำทีม Mertเตรียมออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อุทกภัย ณ จว.เพชรบุรี โดยเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับการประสาน

 

Related posts

Leave a Comment