0016
กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

งานมหกรรมคุณภาพ (Beyond Quality)

                              พ.อ.ชูชาติ พลบุรี ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ รพ.ค่ายธนะรัชต์ (Beyond Quality)คุณภาพ…ที่เหนือกว่า มีการนำเสนอ CQI และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมลดโลกร้อน

งานมหกรรมคุณภาพ (Beyond Quality)

Picture 1 of 19

พ.อ.ชูชาติ พลบุรี ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ รพ.ค่ายธนะรัชต์ (Beyond Quality)คุณภาพ...ที่เหนือกว่า มีการนำเสนอ CQI และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมลดโลกร้อน

Related posts

Leave a Comment