กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(ENV) นำทีมกำลังพลเข้ารับการอบรมและทำการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

 

0026

                คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(ENV) นำทีมกำลังพลเข้ารับการอบรมและทำการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต.เขาน้อย นำโดย พ.อ.ชูชาติ พลบุรี ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์   พ.อ.กู้เกียรติ  ซื่อสัตยาวงศ์  และพ.อ.นภดล ทวีไทย   ในวันที 14 มี.ค.61  ณ รพ.ค่ายธนะรัชต์

Related posts

Leave a Comment