กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ทีมบริหารจัดการความเสี่ยง (RM) จัดการประชุมแผนอุบัติภัยหมู่/รปม.ให้แก่จนท.ทุกท่าน100%

159675

           ทีมบริหารจัดการความเสี่ยง (RM)  จัดการประชุมแผนอุบัติภัยหมู่/รปม. ให้แก่จนท.ทุกท่าน 100%  นำโดย พ.อ.พลังรัฐ ทองสันตติ์  ร.อ.พัฒนพล และพ.ต.ญ.รัชนี จ่างศรี  ในวันที 7 และ 8 มี.ค.61 ณ.ห้องประชุม รพ.ค่ายธนะรัชต์

Related posts

Leave a Comment