ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคา

Read More
ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคำนวณอีตราการไหลอัตโนมัติ

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคำนวณอีตราการไหลอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคา  

Read More
195321615_4331563016875726_8728928007307258680_n
กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนวันเวลา และสถานที่การให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์  ขอแจ้งกำหนดให้บริการวัคซีนรอบแรก เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564  โดยรับบริการได้ที่ ห้องรับรองผู้ป่วยและญาติ (ห้องเล้าจน์) ด้านหน้าตรงทางลาดเข้า รพ. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. นำบัตรประชาชนตัวจริงมายื่น ณ จุดลงทะเบียน รพ.ค่ายธนะรัชต์   • รายชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีน วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรองผู้ป่วยและญาติ (ห้องเล้าจน์) ด้านหน้าตรงทางลาดเข้า รพ. ตามที่แนบท้ายนี้  • ผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายไว้ วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2564 ยังไม่ต้องมา * หากโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่ม จะแจ้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ให้ทราบทันที • กรณีสละสิทธิ ไม่สามารถยกสิทธิให้ผู้อื่นได้

Read More