โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(อัตราจ้าง) หลายอัตรา

 
                                                 การให้บริการ

                              18  9

                                75  6 

                               32อายุรกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์NN

385514205_802870525177037_2479528882790898338_n  382111203_802870795177010_255034525096891942_n

 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์เปิดให้บริการ “ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก”
ให้ชายไทยที่ได้รับหมายเรียก และต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ที่สงสัยว่ามีโรคที่ขัดต่อการรับราชการเป็นทหารกองประจำการ
ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 66 ถึงวันที่ 23 ก.พ. 67   
เวลา 8.30-16.00 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
* หากมีประวัติการรักษาที่ รพ.ที่ท่านรักษาอยู่ กรุณานำสำเนาประวัติการรักษามาด้วย

_______________________________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครงาน

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (Full Time) และ (Part Time) (11/10/66) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก NN

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (19/6/66) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพอัตราจ้างหลายอัตรา (22/6/65) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

รพ.ค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 8 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (26/10/64)

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่แผนกรังสีกรรม (เพศชาย) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (2/8/64)

ประกาศผลการสอบบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (2/6/64)

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ช/ญ) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (18/5/64)

______________________________________________________________________________________________

ประกาศประกวดราคา

  • ประกวดราคาจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ รพ.ค่ายธนะรัชต์ จำนวน 1 งาน imagesNN
  • ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสลายต้อกระจก รพ.ค่ายธนะรัชต์ จำนวน 1 งาน imagesNN

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA  (1/6/66) images

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร รพ.ค่ายธนะรัชต์ จำนวน 1 งาน images (9/9/65) 

ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก images (7/9/65) 

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดีทัศน์ ชนิดจอภาพแยกจากด้าม Blade 1 ชิ้น,รูปแบบโค้งสำหรับผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจยาก images (30/8/65) 

ประกวดราคาจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจหลอดลมขนาดเล็ก สำหรับช่วยใส่ท่อหายใจ ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด images (30/8/65) 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร รพ.ค่ายธนะรัชต์ images (18/8/65) 

ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ระบบวิดีทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง images (11/8/65) 

  • ประกวดเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด พร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง images (5/8/65) 
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่องimages (5/8/65) 
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง images (5/8/65) 
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 ชุด images (3/8/65) 
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ images (3/8/65) 
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโตรเจนเพอร์ออกไซด์ images (3/8/65)  

_______________________________________________________________________________________________

ชม. - เมนุย       กม

 

BMI เมนู        HSCs เมนู