ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำแบบพิมพ์บัตรนัดทำแผล 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตราครุฑสีทอง 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร (พธ รพ ค่ายธนะรัชต์) 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร (บก รพ ค่ายธนะรัชต์) 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรค 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศประจำห้องผ่าตัด 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของตู้ตรวจผู้ป่วยแรงดันบวก
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิด 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิด 2 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่้องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 2 
(15/2/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ธ ค.66 

(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้ามเลือดและขี้ผึ้งห้ามเลือด 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล Harddisk 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์หมดอายุ 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฝือกสำเร็จรูป ชนิดด้านเดียว 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ารัดแขนสำหรับวัดความดันโลหิต 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบมีดผ่าตัดและเข็มเจาะน้ำไขสันหลัง
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องพลาสม่า 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซ 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สำนักงาน 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแผ่น 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ 
(9/1/67) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ 

(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำแบบพิมพ์ทางการพยาบาล 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ประจำเดือน ต ค.66 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม) ประจำเดือน ต ค.66 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรง) ประจำเดือน ต ค.66 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยชำระเงินเอง) ประจำเดือน ต ค.66 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องผลิตสุญญากาศ 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
(27/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน พ ย.66

(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ แผนกคนไข้อาการหนัก,แผนกพยาธิวิทยา,แผนกชายรวม,แผนกหญิง – เด็ก และห้องประชุม 1

(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารโครงการอบเชิงปฏิบัติการการป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยจากความร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2567 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิลเหล็ก 5 เหลี่ยม 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำแบบพิมมพ์ใบเสร์จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำขาเทียม ประจำเดือน 1 – 31 ต ค.66 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารโครงการกินสมวัย ห่าไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2567 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียนจักร 95928 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถพยาบาล ทะเบียนจักร 51508 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมป้ายตัวอักษรไฟหน้าโรงพยาบาล 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมประตูคลังเก็บยา 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดนเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องไฟฟ้าสำรอง 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องอบผ้า 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องวัดความยาวรากฟัน 
(6/12/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ แผนกฉุกเฉิน และศูนย์คอมฯ

(24/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(24/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(24/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำแบบสำรวจภาวะตรวจสุขภาพประจำปี 2567 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาด ประจำเดือน ต ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother DCP- T 510 W 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องซักผ้า ยี่ห้อ GIRBAU รุ่น LS-320
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ต ค.66
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โรงพยาบาล ประจำเดือน ส.ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โรงพยาบาล ประจำเดือน ก.ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาด ประจำเดือน ก.ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ประจำเดือน ก.ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพ) ประจำเดือน ส ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม) ประจำเดือน ส ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม) ประจำเดือน ก ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรง) ประจำเดือน ส ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรง) ประจำเดือน ก ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยชำระเงินเอง) ประจำเดือน ส ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยชำระเงินเอง) ประจำเดือน ก ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดติดเชื้อ ประจำเดือน ส.ค.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดติดเชื้อ ประจำเดือน ก.ย.66 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำแบบพิมพ์ทางการพยาบาล 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค ลดพุง 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถพยาบาล ทะเบียนจักร 51508 
(17/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องฝังเข็ม

(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษย้อมสีกระจกตา
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร

(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์งานช่าง
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร งวด1
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา665น้ำยา
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา664น้ำยา
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา611 น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา609 น้ำยา
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา607น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา606 น้ำยา
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา605น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา604น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา603น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา602 น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา521น้ำยา
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา519น้ำยา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา396 น้ำมัน 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร งวด3 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแก๊สหุงต้ม 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา387ออกซิเจน
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา386ออกซิเจน 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร งวด 2 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลนส์ตา 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษEKG 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจน 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษโฟโต้

(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสป.3 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร งวด3 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้าวสาร 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแก๊สหุงต้ม 
(15/11/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร งวด2

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาย้ายและติดตั้งแผงบังตาบริเวณศูนย์เปล

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำฟันปลอม ประจำเดือน 1 – 31 ก ค.66

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค ลดพุง

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ประจำเดือน ก ค.66

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม) ประจำเดือน ก ค.66

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรง) ประจำเดือน ก ค.66

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยชำระเงินเอง) ประจำเดือน ก ค.66

(05/10/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคลินิกเบาหวาน

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบคิวหน้าห้องทะเบียน

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องกดบัตรคิวหน้าห้องทะเบียน

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน มิ ย.66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ก ค.66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งสายสัญญาณโทรทัศน์

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายยางลาเท็กซ์KENT

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบมีดผ่าตัดและไหมเย็บสังเคราะห์สเตอร์ไรด์

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาEKG Cable For Monitor GE B๔๐ แบบ ๕ ลีค

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทางการแพทย์ประจำเดือนมิ ย.66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหัวยางขัดแต่งฟันภายในช่องปาก

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาห้ามเลือดอลูมิเนียมคลอไรด์ 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์การแพทย์ 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาSterile Water 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหล็กดามกระดูก 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหล็กดามกระดูก 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้อตะโพกเทียมชนิดไม่ใช้ซีเมนต์

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดหัวขัดไมโครเกรนอลูมิเนียมออกไซด์

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซีเมนต์ยึดครอบฟัน ชนิดเรซิน

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสื้อคลุมแขนยาว ชนิดนำกลับมาใช้ซ้ำได้

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายเครื่องกรอปักรากฟันเทียม

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นกระดาษกาวปิดแผล 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสกรูยึดกระดูกชนิดมีรูกลวง

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือ 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้โครงการพัฒนาเพื่อมุ่งการรับรองจากสถาบันคุณภาพสถานพยาบาล 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้โครงการพัฒนาเพื่อมุ่งการรับรองจากสถาบันคุณภาพสถานพยาบาล

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ห้วงวันที่ ๑-๑๐ ก ค ๖๖

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบตเตอรี่ รถตรวจเชื้อชีวนิรภัย แบบ 2

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและสบู่เหลวล้างมือ

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือยางผ่าตัด 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์เก็บข้อมูล(External Harddisk) ใช้สำหรับสำรองข้อมูล

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษพิมพ์ผลด้วยความร้อน 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ห้วงวันที่ 21-30 มิ ย 66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแก๊สหุงต้มประจำเดือน มิ ย.66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้าวสารประเดือน มิ ย 66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาเอนไซม์ฟองน้อย 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้าก๊อสแบบพับสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตลับบรรจุน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์สำหรับเครื่องล้างอัตโนมัติ 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจ

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดดูดเสมหะ

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้โครงการจัดกิจกรรม หมออ่วมช่วยชีวิต ๒๐๒๓

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบมีดตัดใยเนื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุพิมพ์ปากโพลีไวนิลซิลิโคน

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่หนีบสะดือเด็ก 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ห้วงวันที่ 11-20 มิ ย.66 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโทรทัศน์แสดงภาพกล้องวงจรปิด

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์ระยะเวลา 3 เดือน ส ค -ต ค66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ห้วงวันที่ 1-10 มิ ย.66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสารยึดติดฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงแฮโลเจน

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุพิมพ์ปากPolyther

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาท่อช่วยหายใจสำหรับผ่าตัดบริเวณใบหน้า 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแอลกอฮอล์ (จุดไฟ) 

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหัวหรอชนิดสตีลสำหรับงานทางทันตกรรม

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุดฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ชนิดแข็งตัวได้เอง

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษเทอร์มอล 80x80mm

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียว 2 ชั้น

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นกระดาษกาวปิดแผล

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไหมเย็บสังเคราะห์สเตอร์ไรด์พร้อมเข็ม

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาท่อช่วยหายใจสำหรับผ่าตัดบริเวณใบหน้า

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานช่างประกาศ 7 ก ค 66

(14/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล่องใส่ประวัติผู้ป่วยเวชระเบียน

(11/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(11/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(11/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(11/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(11/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(11/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(11/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(11/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ

(11/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ 

(11/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ 

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหัวเกย์ควบคุมการจ่ายก๊าซไนตรัส

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ ห้องผ่าตัด

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำสติกเกอร์อิงค์ติดฟิวเจอร์บอร์ด

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียนจักร 95928

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดนเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสำรองไฟ

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องล้างและฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ 

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ 2

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ หอผู้ป่วยชายรวม

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 8

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบพิมพ์ทางการพยาบาล 

(07/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบพิมพ์ทางการพยาบาล 2

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานขอจ้างว่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบสูญกาศอัตโนมัติ

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ก ค.66

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำสติกเกอร์อิงค์

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายศูนย์ตรวจสุขภาพ

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายาง

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาด ประจำเดือน ก ค.66

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำขาเทียมระดับใต้เข่าแกนในข้อเท้า

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพ) ประจำเดือน พ ค.66

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม) ประจำเดือน พ ค.66

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรง) ประจำเดือน พ ค.66

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจแล็บ (ผู้ป่วยชำระเงินเอง) ประจำเดือน พ ค.66

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถเอกซเรย์ ทะเบียน 814930

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์พยาบาล ทะเบียนจักร 3672

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ ห้องสำนักผู้บังคับบัญชา

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ ห้องพักแพทย์ทันตกรรม

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ ห้องพักแพทย์ทันตกรรม

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ ห้องประชุม 2,ห้องยาและห้องคลอด

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ ห้องเก็บเงิน

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ โรงซักฟอก

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับ แผนกเภสัชกรรม

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน เม ย.66

(05/09/66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน พ ค.66 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องล้างและฆ่าเชื้ออัตโนมัติ 2

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องล้างและฆ่าเชื้อเครื่องอัตโนมัติ

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถพยาบาล ทะเบียน 5282

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถพยาบาล ทะเบียน อ 9259

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ทะเบียนจักร 51585

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำตรายาง

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำแบบพิมพ์ทางการพยาบาล

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายทำเนียบกำลังพลแผนกต่างๆ

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายโปสเตอร์ค่านิยมองค์กร

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายไวนิลแบบโครงมีสแตน

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำสติกเกอร์อิงค์เครื่องเลเซอร์ ขนาด 10×15 ซม.

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ประจำเดือน 

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวิทยา images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารห้องฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบใช้ก๊าซ ๓ ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

images