ประกาศรับสมัครงาน

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (19/6/66) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก NN

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพอัตราจ้างหลายอัตรา (22/6/65) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก NN

รพ.ค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 8 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (26/10/64)

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่แผนกรังสีกรรม (เพศชาย) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (2/8/64)

ประกาศผลการสอบบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 

ดาวน์โหลด (2) (2/6/64)

ประกาศโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการดาวน์โหลด (2) (20/3/63)

รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ดาวน์โหลด (2)

รับสมัครพนักงาน FULL TIME / PART TIME ดาวน์โหลด (2)

โรงพยาบาลค่าย ธ นะรัชต์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกจ้างชั่วคราว   ดาวน์โหลด (2)

โรงพยาบาลค่าย ธ นะรัชต์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อตรวจสอบค่าแรงเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด (2)

ประกาศผลการสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลค่าย ธ นะรัชต์ ภาพ

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือพนักงานชั่วคราว  ภาพ