IMG_0430
กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารระดับต้น กรมแพทย์ทหารเรือ เยี่ยมชมกิจการของโรงพยาบาล

       

43409

         เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62  พ.อ.ชูชาติ พลบุรี   ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์  ให้เกียรติเป็นประธานให้การต้อนรับแก่ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ หลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ ชั้นนายเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 40 นาย โดยเข้ารับการฟังบรรยายสรุปหัวข้อ ระบบงานบริหารและการบริการสุขภาพ และเยี่ยมชมกิจการของโรงพยาบาล การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Related posts

Leave a Comment