65091447_2515842735114439_2580071207864893440_n
กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารระดับต้น กรมแพทย์ทหารเรือ เยี่ยมชมกิจการของโรงพยาบาล

        65091447_2515842735114439_2580071207864893440_n

        เมื่อวันอังคารที่ 25 มิ.ย.62 คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ชั้นนายเรือ และคณะผู้บริหารในระดับต้นของกรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 50 นาย นำโดย นาวาโทหญิง นฤมล บริสุทธิ์ธรรม เข้าศึกษาดูงาน “ระบบงานบริหารและการบริการสุขภาพ” ณ รพ.ค่ายธนะรัชต์ โดยมี พ.อ.ชูชาติ พลบุรี ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ ให้เกียรติต้อนรับ

Related posts

Leave a Comment