กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้น และ โครงการออกกำลังกายเพื่อโลกสีเขียว Exercise For Green

โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้น และ โครงการออกกำลังกายเพื่อโลกสีเขียว Exercise For Green สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณสวนสุขภาพ รพ.ค่ายธนะรัชต์

Related posts

Leave a Comment