กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

สอบราคาเพื่อซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ระหว่างวันที่  11  พฤษพาคม  2558  ถึงวันที่  25   พฤษพาคม  2558  รายละเอียด คลิิก Download [wpdm_file id=149]

Related posts

Leave a Comment