กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

รพ.ค่ายธนะรัชต์ และสหวิชาชีพร่วมกับชมแม่บ้านศูนย์การทหารราบ

IMG_2812_resize

รพ.ค่ายธนะรัชต์  โดย พ.อ. วรวุฒิ  สมิติษเฐียร และสหวิชาชีพร่วมกับชมรมแม่บ้านศูนย์การทหารราบ นำทีมโดยคุณพรรณี  คุลี  เข้าเยี่ยมติดตามอาการ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวของกำลังพลที่มี บุตรผู้มีความต้องการพิเศษ   เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน  2556

Related posts

Leave a Comment