กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

BIG CLEANING DAY

กิจกรรม ร่วมแรงร่วมใจ ทำความสะอาดใหญ่ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

IMG_0052

 

Related posts

Leave a Comment