กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 32 สไลด์

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 32 สไลด์ ในอัตราคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

images

Related posts

Leave a Comment