756445
กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

756445

Picture 1 of 7

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.64 เวลา 14.30 น. พล.ต.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผบ.ศร./ ผบ.รร.ร.ศร. พร้อมคณะร่วมให้การต้อนคณะ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามกองทัพบกโดยศูนย์การทหารราบ เพื่อรองรับ ผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่จว.ประจวบคีรีขันธ์ ณ กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts

Leave a Comment