9-3-2563 13-56-59_0014
กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ประกาศผลการตรวจเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ในบุคคลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย

ประกาศผลการตรวจเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ในบุคคลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย

9-3-2563 13-56-59_0014

 

Related posts

Leave a Comment