ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ

ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

images

Related posts

Leave a Comment